Stan aktualizacji  1% ukończono.
Nie wyłączaj komputera. To może potrwać chwilę.
Twój komputer zostanie uruchomiony za parę minut